MONKS 2022 – Razvijanje laboratorije za kvantnu kriptografiju – Emulacija i upravljanje kvantnih kriptografskih mreža

OSNOVNI DETALJI

  • Naziv projekta: Razvijanje laboratorije za kvantnu kriptografiju – Emulacija i upravljanje kvantnih kriptografskih mreža
  • Finansijer projekta: MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE, I MLADE, KANTON SARAJEVO
  • Voditelj projekta: Prof.dr. Miralem Mehić
  • Vrijednost projekta: 56.995,94 KM
  • Tip projekta: Lokalni istraživački projekat

O PROJEKTU

Predmet istraživanja

Prema statistikama internacionalnog saveza za telekomunikacije (ITU), procenat digitalne razvijenosti društva se može procijeniti na osnovu procenta populacije koja koristi napredne telekomunikacijske mreže. Prema statistikama za 2020. godinu, Bosna i Hercegovina se nalazi u srednje razvijenim državama sa 73% stanovništva koji svakodnevno koriste Internet. Pandemija Covid-19 je dodatno istakla važnost telekomunikacijskih sistema. Bez pristupa Internetu, došlo bi do urušavanja kontinuiteta poslovanja, obrazovanja te funkcioniranja društva. S obzirom na široku oblast primjene, sigurnost telekomunikacijskih mreža zahtijeva posebnu pažnju. Očekuje se da će 5G mreže imati dug životni vijek koji bi se mogao preklapati s pojavom prvih velikih kvantnih kompjutera. Značajnu sigurnosnu prijetnju koju kvantni kompjuteri predstavljaju klasičnoj kriptografiji treba pažljivo razmotriti. Jedna od metoda postizanja informacijsko-teorijskih nivoa sigurnosti je primjena kvantne kriptografije zasnovane na kvantnim zakonima prirode. Oblast istraživanja kvantne tehnologije u Bosni i Hercegovini nalazi se u ranim povojima. S obzirom na izrazito visok finansijski trošak i ograničenu dostupnost kvantne opreme, tim istraživača sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu razvija simulator kvantnih kriptografskih mreža. Mrežni simulatori su pogodni alat s obzirom da omogućavaju testiranje kompleksnih mrežnih scenarija, pružaju visok stepen kontrole upravljanja eksperimentima.
Emulacijske funkcionalnosti se ogledaju u mogućnostima prilagodbe simulatora za komunikaciju s uputama praktične fizičke infrastrukture. Iako, u potpunosti ne zamjenjuju komercijalnu, emulatori omogućavaju značajan korak naprijed kako bi se omogućilo testiranje mrežnih rješenja na fizički dostupnoj mrežnoj opremi. Dodatno, emulatori omogućavaju značajnu uštedu finansijskih sredstava te pružaju mogućnost analiziranja i razvoja novih rješenja. Cilj ovog projekta je razvijanje laboratorije za kriptografiju u Sarajevu kroz nabavku opreme neophodne za razvoj simulacijskog i emulacijskog okruženja. Nabavkom opremom te realizacijom ovog projekta, Univerzitet u Sarajevu će se pozicionirati na ravnopravan položaj sa modernim Univerzitetima u Europi te otvoriti vrata za uvođenje modernih tehnologija u nastavne procese kao i aktivne međunarodne saradnje na naučno-istraživačkom planu.

Cilj istraživanja

Ovaj projekat adresira sljedeće teme:
• Razvijanje laboratorije kvantne kriptografije na Univerzitetu u Sarajevu,
• Realizacija simulacijskog i emulacijskog kvantnog kriptografskog okruženja sa osvrtom na mrežno upravljanje.

Projekat je motivisan potrebnom za nabavkom moderne kriptografske opreme za formiranje laboratorija kvantne kriptografije Odsjeka za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nabavkom neophodne kvantne kriptografske opreme omogućava se modernizacija nastavnih planova i programa, proširivanje znanja i atraktivne, napredne istraživačke oblasti te se pruža baza za usavršavanje i razvoj kroz sudjelovanje u budućim međunarodnim projektima.
Nadogradnjom postojećeg QKDNetSim okruženja (www.qkdnetsim.info) sa fokusom na emulacijske funkcionalnosti i softverski definisane mreže, Univerzitet u Sarajevu se pozicionira kao jedinstveni partner za saradnju u oblasti simulacijskih kvantnih kriptografskih tehnika. Univerzitet u Sarajevu aktivno sudjeluje u međunarodnim naučno istraživačkim projektima

Rezultati

  • Mehic, M., Michalek, L., Dervisevic, E., Burdiak, P., Plakalovic, M., Rozhon, J., Mahovac, N., Richter, F., Kaljic, E., Lauterbach, F. and Njemcevic, P., 2023. Quantum Cryptography in 5G Networks: A Comprehensive Overview. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 3. doi: https://doi.org/10.1109/COMST.2023.3309051 SCIE Impact Factor: 35.6 (Q1/2022)
  • Mehic, M., Rass, S., Dervisevic, E. and Voznak, M., 2022. Tackling denial of service attacks on key management in software-defined quantum key distribution networks. IEEE Access, 10, pp.110512-110520. doi: 10.1109/ACCESS.2022.3214511 , SCIE Impact Factor: 3.9 (2022/Q2)
  • Burdiak, P., Dervisevic, E., Tankovic, A., Lauterbach, F., Rozhon, J., Kapicak, L., Michalek, L., Pivac, D., Fehric, M., Kaljic, E. and Hamza, M., 2023. Use-Case Denial of Service Attack on Actual Quantum Key Distribution Nodes.

Mediji

640px-NATO_OTAN_landscape_logo.svg-2627358850
BHTelecom_Logo
roaming
RIPE_NCC_Logo2015-1162707916
MON_4
mibo-logo
intel_logo-261037782
infobip
bhrt-zuto-logo-1595455966
elektro
eplus_cofund_text_to_right_cropped-1855296649
fmon-logo
h2020-2054048912
H2020_logo_500px-3116878222
huawei-logo-vector-3637103537
Al-Jazeera-Balkans-Logo-1548635272
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow