O nama

Odsjek za telekomunikacije (DOTFEESA) osnovan je 1976. godine i jedan je od ukupno četiri odsjeka Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Od 2005. godine, nastavni proces usklađen je sa bolonjskom deklaracijom, a studij je podjeljen na bachelor, master i doktorski studij. Bachleor studij, u trajanju od 3 godine, orijentisan je ka sticanju fundamenata inžinjerske prakse i telekomunikacijskih znanja, a o njegovom kvalitetu govori i činjenica da je program akreditiran od strane ASIIN-a – njemačke članice europske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). S druge strane, master studij, u trajanju od 2 godine, orijentisan je praktičnom inžinjerskom radu i naučno-istraživačkim aktivnostima.

Elektrotehnički fakultet, a naročito Odsjek za telekomunikacije posjeduje savremene laboratorije za radio komunikacije telekomunikacijske tehnike, softverski  definisane mreže, serversku laboratoriju i laboratoriju za senzorske mreže i Internet of Things, u sklopu kojih se izučavaju i praktično realizuju komponente i sistemi za bežični prenos informacija, aktivni i pasivni mrežni uređaji, obrada multimedijalnih signala, telekomunikacijski software, te IoT aplikacije bazirane na bežičnim senzorskim mrežama, upotrebom savremenih simulatora, emulatora i razvojnih platformi kao što su Arduino, Raspberry Pi, NetFPGA, USRP i drugih.

U toku studija, studenti pored fundamentalnih znanja iz teorijske elektrotehnike, kroz praktičan rad, laboratorijske vježbe i projektne zadatke, stiču i specijalistička znanja, vještine i kompetencije iz oblasti telekomunikacija, koje ih čine konkurentnim na tržištu rada.

 

Dominantni i alternativni pružaoci telekomunikacionih usluga, kompanije iz oblasti saobraćajnih, transportnih i logističkih usluga, javni i privatni RTV servisi, javne ustanove, regulatorne kompanije, kompanije iz oblasti projektovanja, izvedbe i nadzora ITK sistema, industrije softvera i još mnoge druge kompanije, samo su neke od područja zapošljavanja diplomiranih studenata elektrotehnike, telekomonunikacijskog usmjerenja, te profili kompanija koji svakodnevno tragaju za inžinjerima telekomunikacija.

Uz kvalitetan nastavni kadar, studenti imaju mogućnost sarađivati sa međunarodnim akademskim i industrijskim partnerima, a studentima je, u okviru  Erasmus+, CEEPUS, DAAD i Mevlana projekata razmjene studenata, omogućeno studiranje dijela studija na partnerskim univerzitetima u velikom broju Evropskih zemalja.

Pored toga, u sklopu Erasmus+ projekata razmjene nastavnog osoblja, studenti vrlo često imaju priliku prisustvovati različitim radionicama i predavanjima stranih predavača, a kao rezultat saradnje sa brojnim privrednim subjektima, imaju prilike i za česte posjete kompanijama koje posjeduju tehničke resurse i znanja od interesa za edukaciju studenata.

Odsjek za telekomunikacije je realizirao brojne lokalne i  međunarodne naučno-istraživačke projekte, te nastoji jačati saradnju sa industrijskim partnerima sa ciljem unaprijeđenja telekomunikacijskog sektora Bosne i Hercegovine.

DONESI ISPRAVNU ODLUKU, IZABERI ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, IZABERI TELEKOMUNIKACIJE!

Let’s stay connected!

640px-NATO_OTAN_landscape_logo.svg-2627358850
BHTelecom_Logo
roaming
RIPE_NCC_Logo2015-1162707916
MON_4
mibo-logo
intel_logo-261037782
infobip
bhrt-zuto-logo-1595455966
elektro
eplus_cofund_text_to_right_cropped-1855296649
fmon-logo
h2020-2054048912
H2020_logo_500px-3116878222
huawei-logo-vector-3637103537
Al-Jazeera-Balkans-Logo-1548635272
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow