Projekti

Međunarodni projekti

 • Završeni projekti:
  • NATO SPS G5894 – QUANTUM5
  • Horizont 2020 – OPENQKD
  • Erasmus+ projekat BENEFIT (585716-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP)
  • Modifikacija projekta, integracija i testiranje radio relejne mreže “Synchronous Digital Hierarchy (SDH)”, pružanje podrške za Ministarstvo sigurnosti, CIPS i policijske agencije; EU Cards projekti
  • Integracija i testiranje sistema za zakonito presretanje komunikacija Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine; EU Cards projekti
  • Rješavanje “digitalne podjele” u jugoistočnoj Europi (SEE) korištenjem kapaciteta DTT mreža; IPA projekat – Voditelj projekta: Univerzitet u Ljubljani
  • Razvoj VoIP aplikacije za F68 platformu; Iskratel Slovenija
  • Analiza OSS sistema i razvoj NetFlow i Syslog modula; NITES, Češka Republika
  • Dizajn modula za praćenje performansi za elemente fiksne mreže (IMS, STP, itd.); NSN Finska
  • Širenje SON simulatora s Carrier Aggregation tehnikama; Centar za istraživanje telekomunikacija (CTVR), Dublin
  • Termalno 3D modeliranje unutrašnjih okruženja za uštedu energije; FP7 projekat, SEE-ERA-NET, koordinator: Jacobs univerzitet Bremen, Njemačka
  • V-MusT.net – Transnacionalna mreža virtualnog muzeja; FP7 projekat, FP7-ICT-2009-6, koordinator, Consiglio nazionale delle ricerche, Italija
  • Jačanje suradnje zemalja EU-a i zemalja zapadnog Balkana u području praćenja i kontrole; FP7 projekat, FP7-ICT-2011-7, koordinator: Q-PLAN N.G. Grčka
  • Razvoj infrastrukture infrastrukture za Jugoistočnu Evropu: SEEGRID; Projekti FP6, GRNET, Grčka – koordinator projekta
  • Širenje europske istraživačke mreže u jugoistočnoj Europi pružanjem GEANT povezivosti s ne-GEANT zemljama; FP6 projekti, Program EU za informaciono društvo (IST) (IST-2001-38830) – GRNET, Grčka
  • IT standardi kvalifikacije za područje visokog obrazovanja u BiH; Tempus projekti, TEMPUS-JEP-ITQS, koordinator: Univerzitet Paderborn, Njemačka
  • Osiguravanje kvalitete u obrazovanju putem akreditacije; Tempus projekti, TEMPUSUM-JEP-19015, koordinator: Univerzitet Paderborn, Njemačka
  • Uvođenje ECTS-a na univerzitete u BiH; Tempus projekti, TEMPUS JEP-18041-2003, koordinator: Philipps-universitat Marburg, Njemačka
  • Entwicklung von Lehrplanen und Veranstaltungen fur das Informatikstudium; Tempus projekti, TEMPUS JEP-16110-2001, koordinator: Univerzitet Paderborn Njemačka
  • Računarski podržano poučavanje u sistemu električne energije; Tempus projekti, Tempus JEP-12368-1997, koordinator: Institut politecnico de Coimbra, Portugal

Lokalni projekti

 • Aktivni projekti:
 • Završeni projekti:
  • MONKS 2022 – Razvijanje laboratorije za kvantnu kriptografiju – Emulacija i upravljanje kvantnih kriptografskih mreža
  • MONKS 2021 – Formiranje laboratorije kvantne kriptografije i razvoj kvantnog kriptografskog simulatora sa osvrtom na softverski definirane mreže
  • Poboljšanje fleksibilnosti podatkovne ravni u softverski definisanim mrežama primjenom paradigme duboke mrežne programabilnosti; Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke; 2018
  • Aspekti primjene, prometa i QoS-a u razvoju akademske mreže Univerziteta u Sarajevu korištenjem GRID mrežne platforme; Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine
  • Razvoj laboratorija za unaprijed konfigurirane radiokomunikacijske sisteme; Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine
  • Modernizacija nacionalnih resursa: upravljanje radiofrekvencijskim spektrom za bežične mreže nove generacije (Long Term Evolution (LTE) i Kognitivni radio (CR)); Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine
  • Razvoj laboratorija za bežične komunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu; Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine
  • Razvoj računskih metoda mjerenja za određivanje električnih i magnetskih polja s industrijskim frekvencijama; Ministarstvo obrazovanja i nauke, Kanton Sarajevo
  • Razvoj civilnog registra sa aplikacijama: lične karte, vozačke dozvole, registracije vozila, standardno policijsko izvještavanje, sprečavanje pranja novca itd; Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija BiH – Direkcija za CIPS
  • Projekt Fe-Uprava projekta osnovne e:Vlada infrastrukture sa modulima: Portal, Interoperabilnost, PKI; Ministarstvo saobraćaja i komunikacija FBiH
  • Projekat, integracija i testiranje sistema za zakonito presretanje komunikacija Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine; Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
  • Studija izvodljivosti za QoS za mrežu računarstva javnog poduzeća Elektroprivreda BiH; Javno komunalno preduzeće “JP Elektroprivreda BiH”, Sarajevo
  • Uticaj karakteristika stabilnosti u procesu odabira i upotrebe optičkih vlakana u elektrodistributivnim preduzećima; Javno komunalno preduzeće “JP Elektroprivreda BiH”, Sarajevo
  • Optimalna selekcija i upotreba optičkih vlakana u elektroprivredi, usmjerena na javno poduzeće Elektroprivreda BiH i H; Javno komunalno preduzeće “JP Elektroprivreda BiH”, Sarajevo
  • Ostvarivanje kvaliteta usluge (QoS) u IP mreži poslovnih distribucijskih objekata JP Elektroprivreda BiH; Javno komunalno preduzeće “JP Elektroprivreda BiH”, Sarajevo
  • Korištenje širokopojasne elektroenergetske komunikacije usmjerene na javno poduzeće Elektroprivreda BiH; Javno komunalno preduzeće “JP Elektroprivreda BiH”, Sarajevo
  • Primijenjeno istraživanje u području dizajna staničnih sistema; BH Telecom d.d., Sarajevo
  • Primijenjena istraživanja metoda za projektiranje staničnih sistema; BH Telecom d.d., Sarajevo
  • Izbor optimalnih modela i mehanizama za implementaciju QoS-a u BH Telecom transport i IP / MPLS mrežu; BH Telecom d.d., Sarajevo
  • Konsultantske usluge za realizaciju studije za implementaciju 3G mobilnih mreža u BH Telecomu uključujući viziju razvoja 4G mobilne mreže; BH Telecom d.d., Sarajevo
  • Doprinos modeliranju mobilne mreže u cilju poboljšanja i povećanja efikasnosti postojećih usluga i pružanja novih usluga; BH Telecom d.d., Sarajevo
  • Exuse Importe WiMAX u javnoj komutiranoj telefonskoj mreži; BH Telecom d.d., Sarajevo
  • Studija izvodljivosti za pružanje VPN i VAS usluga putem GPRS i GSM sistema; BH Telecom d.d., Sarajevo
  • Studija izvodljivosti u pružanju VPN i VAS usluga u mobilnoj mreži BH Telecom putem GPRS i GSM sistema; BH Telecom d.d., Sarajevo
  • Opravdanost implementacije WiMAX-a u javnoj komutiranoj telefonskoj mreži; BH Telecom d.d., Sarajevo
  • Razvoj prototipnih aplikacija BH Telecomova servisna mreža (Fleet Management, POS-mobile micropayment); BH Telecom d.d., Sarajevo
  • Tehnološka i arhitektonska rješenja za centralni sistem daljinskog upravljanja i nadzora na autoputu Koridora Vc; JP Autoceste FBiH doo, Mostar
  • Dizajn i razvoj inteligentne bežične mreže senzora i softvera za web bazirani SCADA / HMI sistem za nadzor i upravljanje sistemom testnog ležaja za tornjeve visokonaponskih nadzemnih vodova; Energoinvest Company, Sarajevo
640px-NATO_OTAN_landscape_logo.svg-2627358850
BHTelecom_Logo
roaming
RIPE_NCC_Logo2015-1162707916
MON_4
mibo-logo
intel_logo-261037782
infobip
bhrt-zuto-logo-1595455966
elektro
eplus_cofund_text_to_right_cropped-1855296649
fmon-logo
h2020-2054048912
H2020_logo_500px-3116878222
huawei-logo-vector-3637103537
Al-Jazeera-Balkans-Logo-1548635272
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow