Naslovna stranica

IEEE Novosti

O nama

Odsjek za telekomunikacije osnovan je 1976. godine i jedan je od ukupno četiri odsjeka Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Od 2005. godine, nastavni proces je usklađen sa Bolonjskom deklaracijom te je nastavni proces podjeljen na bachelor i master studij. Bachleor studij, u trajanju od tri godine, orijentisan je ka sticanju fundamenata inžinjerske prakse i telekomunikacijskih znanja, a o njegovom kvalitetu govori i činjenica da je program akreditiran od strane ASIIN-a – njemačke članice europske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). Master studij, u trajanju od dvije godine, orijentisan je praktičnom inžinjerskom radu i naučno-istraživačkim aktivnostima.

Više informacija