Laboratorije

Laboratorijski kompleks unutar Odsjeka za telekomunikacije se sastoji od četiri specijalizirane laboratorije:

Na podstranici svake laboratorije se nalaze informacije o dostupnoj opremi i njenoj primjeni. Studenti sva tri ciklusa studija se motivišu da koriste laboratorije u skladu sa njihovom namjenom, kako u nastavnom procesu, tako i u istraživačkom radu.