Osoblje

Nastavno osoblje sa drugih odsjeka Elektrotehničkog fakulteta i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu i van BiH

 • Red.prof.dr Vladimir Lipovac, dipl.ing.el.
 • Red.prof.dr Mustafa Musić, dipl.ing.el.
 • Vanr.prof.dr Smajo Bišanović, dipl.ing.el.
 • Vanr.prof.dr Irfan Turković, dipl.ing.el.
 • Vanr.prof.dr Saša Mrdović, dipl.ing.el.
 • Vanr.prof.dr Kemal Hajdarević, dipl.ing.el.
 • Vanr.prof.dr Dušanka Bošković, dipl.ing.el.
 • Doc.dr Emir Sokić, dipl.ing.el.
 • Doc.dr Tarik Uzunović, dipl.ing.el.
 • Doc.dr Moamer Hasanović, dipl.ing.el. (Indian River State College, SAD)
 • Vanr.prof.dr Nasuf Hadžiahmetović, dipl.ing.el. (Fakultet za saobraćaj i komunikacije)
 • Doc.dr Adnan Huremović, dipl.ing.el. (Fakultet za saobraćaj i komunikacije)