Emir Turajlic

Emir Turajlic

Associate Professor
Phone: N/A
E-Mail: emir.turajlic@etf.unsa.ba
Office: 3-33
Consultations: Ponedjeljak - Petak u terminu od 12-14h
Address: Faculty of Electrical Engineering Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu 71000 Sarajevo

Biography

Emir Turajlić je docent Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu. Učestvovao je u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima (Erasmus+, Ministarstvo obrazovanja i nauke, etc.). Član je društva IEEE Signal Processing Society i IEEE Computational Intelligence Society. Član je organizacionih odbora mnogobrojnih međunarodnih kongresa/skupova. Njegov naučno istraživački interes usmjeren je na oblast digitalne obrade signala.

Research Topics

  • Digitalna obrada multimedijalnih signala
  • Metaheuristički algoritmi
  • Adaptivni sistemi

Teaching

  • Napredna poglavlja iz procesiranja signala,
  • Kompresija slike i videa,
  • Tehnologije televizije
  • Kanalno kodiranje
  • Napredna poglavlja u analizi IP saobraćaja