MONKS 2021 – Formiranje laboratorije kvantne kriptografije i razvoj kvantnog kriptografskog simulatora sa osvrtom na softverski definirane mreže

OSNOVNI DETALJI

 • Naziv projekta: Formiranje laboratorije kvantne kriptografije i razvoj kvantnog kriptografskog simulatora sa osvrtom na softverski definirane mreže
 • Finansijer projekta: MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE, I MLADE, KANTON SARAJEVO
 • Voditelj projekta: Prof.dr. Miralem Mehić
 • Vrijednost projekta: 29,998.50 KM
 • Tip projekta: Lokalni istraživački projekat

O PROJEKTU

Predmet istraživanja

Kvantna distribucija kriptografskog ključa (QKD), bazirana na zakonima kvantne fizike umjesto komputacijskoj kompleksnosti matematičkih rješenja, predstavlja siguran način uspostave simetričnog binarnog ključa izmed̄u dva geografski udaljena korisnika. Kako se istraživanje u oblasti QKD mreža razvija i postaje sve kompleksnije, potreba za visoko preciznim i skalabilnim simulacijskim tehnologijama postaje neophodna za testiranje i analizu problema pri praktičnoj implementaciji novih rješenja. Zbog specifičnosti QKD linkova koji zahtjevaju optičke/kvantne i javne/Internet konekcije izmed̄u mrežnih čvorova, u praksi je dosta zahtjevno i neisplativo realizirati testnu mrežu sa nekoliko čvorova i linkova za testiranje novih mrežnih algoritama i protokola. Mrežni simulatori u ovakvim situacijama štede finansijska ulaganja i vrijeme te omogućavaju definisanje kompleksnih mrežnih topologija, visok stepen kontrole i ponovljivosti eksperimenata, što omogućava istraživačima da provedu identične eksperimente i potvrde svoje rezultate. Cilj ovog projekta je formiranje prvog kvantnog laboratorija u Bosni i Hercegovini kroz nabavku osnovne kvantne kriptografske opreme. Dodatno, cilj projekta je nadogradnja, verifikacija i validacija modula softverski definisanih mreža u NS-3 QKDNetSim (www.qkdnetsim.info) simulacijskom okruženjenju te emulacija QKD saobraćaja preko javnog/Internet linka u point-to-point konekciji. Razvojem opisanog simulatora koji će biti prvo i unikatno rješenje opisanog tipa (prema dostupnoj literaturi i postojećem znanju članova projektnog tima), Univerzitetu u Sarajevu će se omogućiti pozicioniranje na globalnoj mreži istraživačkih projekta u kojima Univerzitet može sudjelovati kao ravnopravan partner.

Cilj istraživanja

Ovaj projekat adresira sljedeća teme:

 • Način formiranja osnovne kvantne kriptografske laboratorije na Univerzitetu u Sarajevu,
 • Realizacija simulacijskog kvantnog kriptografskog okruženja sa osvrtom na softverski definisane mreže.

Projekat je motivsan potrebnom za nabavkom moderne kriptografske opreme te osavremljavanjem laboratorija Odsjeka za telekomunikacije. Nabavkom osnovne kvantne kriptografske opreme omogućava se modernizacija nastavnih planova i programa, proširivanje znanja i atraktivne, napredne istraživačke oblasti te se pruža baza za usavršavanje i razvoj kroz sudjelovanje u budućim međunarodnim projektima.

Rezultati

 • M.Mehic, S.Rass, E.Dervisevic, M.Voznak. “Tackling Denial of Service Attacks on Key Management in Software-Defined Quantum Key Distribution Networks” IEEE Access (2022), doi: 10.1109/ACCESS.2022.3214511 SCIE Impact Factor: 3.732 (2020/Q2)
 • E.Dervisevic, F.Lauterbach, P.Burdiak, J.Rozhon, M.Slivova, M.Plakalovic, M.Hamza, P.Fazio, M.Voznak, M. Mehic “Simulations of Denial of Service Attacks in Quantum Key Distribution Networks” in Proceedings of the 28th International Conference on Information, Communication and Automation Technologies, ICAT 2022, Sarajevo, IEEE, 2022
 • Plakalovic, M., Kaljic, E. and Mehic, M., 2022, June. High-speed FPGA-based Ethernet traffic generator. In 2022 XXVIII International Conference on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT) (pp. 1-6). IEEE.
 • Lauterbach, F., Burdiak, P., Rozhon, J., Dervisevic, E., Slivova, M., Plakalovic, M., Mehic, M. and Voznak, M., 2022, June. Quantum Channel Characteristics from the Point of View of Stability. In 2022 XXVIII International Conference on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT) (pp. 1-6). IEEE.

Mediji

640px-NATO_OTAN_landscape_logo.svg-2627358850
BHTelecom_Logo
roaming
RIPE_NCC_Logo2015-1162707916
MON_4
mibo-logo
intel_logo-261037782
infobip
bhrt-zuto-logo-1595455966
elektro
eplus_cofund_text_to_right_cropped-1855296649
fmon-logo
h2020-2054048912
H2020_logo_500px-3116878222
huawei-logo-vector-3637103537
Al-Jazeera-Balkans-Logo-1548635272
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow