24 Feb

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona prof.dr Husić-Mehmedović i rektor prof.dr Škrijelj posjetili Odsjek za telekomunikacije

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof.dr Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu prof.dr Rifat Škrijelj su 24. februara 2021. godine nastavili posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu i tom prilikom posjetili Elektrotehnički fakultet. Prilikom posjete Odsjeku za telekomunikacije, prezentovana je laboratorija za softverski definisane mreže sa instaliranom 5G stand-allone mrežnom infrastrukturom te novoformirana TELEMACH laboratorija.

U okviru naučno-istraživačkih aktivnosti predstavljen je projekat „Primjena kvantne cyber sigurnosti u 5G mrežama” (QUANTUM5), a koji se finansira u okviru programa NATO SPS-a (Science for Peace and Security). Šef Odsjeka za telekomunikacije, doc.dr Miralem Mehić, dipl.ing.el je naglasio da je se radi o prvom istraživačkom projekatu iz oblasti 5G i kvantne kriptografije u Bosni i Hercegovini. Radi se o projektu od velike važnosti koji omogućava modernizaciju 5G laboratorija Odsjeka za telekomunikacije, sticanje praktičnih znanja i naučnih iskustava iz naprednih telekomunikacijskih tehnika. Dodatno, projekt pruža prilike i mladim istraživačima da učestvuju u savremenijim međunarodnim istraživačkim aktivnostima.

NATO SPS

Let’s stay connected!